O nas

Pracując dla naszych Klientów zajmujemy się szerokim spektrum spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem firm, obejmującym m. in. transakcje handlowe (np. fakturowanie, sporządzanie wyciągów czy bilingów), wewnętrzne sprawy organizacyjno-prawne, relacje między organami spółek, akcje marketingowe, negocjacje.

Niezbędnym elementem takiej działalności jest duża ilość korespondencji, a tym samym kwestia koordynacji jej obsługi. Przedsiębiorstwa, których działalność wymaga regularnej i terminowej komunikacji z klientami, zmuszone są do „produkowania” niezliczonej ilości korespondencji. Również firmy, które chcą wykorzystać korespondencję masową, jako narzędzie działań marketingowych, prędzej czy później staną przed dylematem, czy koordynować ten proces we własnym zakresie czy zlecić jego realizację firmie zewnętrznej.

Korespondencja masowa w każdej firmie jest ważnym elementem wspierającym ich główną działalność. Może ona dotyczyć przekazu różnego rodzaju informacji. Mogą to być wyciągi bankowe z kont, kart kredytowych, faktury sprzedaży, rachunki za energię elektryczną lub za gaz czy rachunki za telefon z billingami rozmów. W tym zakresie korespondencja staje się specyficzną, przygotowywaną w warunkach zachowania poufności zawartych w niej danych.

Niezależnie od obszaru zastosowania tego rozwiązania, aby skutecznie realizować korespondencję z klientami, musi być ona przygotowana przez wyspecjalizowanych pracowników z najwyższą starannością i profesjonalizmem. Ze względów ekonomicznych i prawnych, warto rozważyć zlecenie takiego zadania firmie zewnętrznej. Ponieważ w grę wchodzą ważne elementy działalności firmy, istotne jest, by wybrany outsourcer zapewniał organizacji jak najwyższą jakość usług.

Nie musisz się jednak martwić o żadne z tych problemów podczas outsourcingu korespondencji z BackOffice Outsourcing, ponieważ specjalizujemy się w drukowaniu, wysyłaniu poczty i przetwarzaniu. Możemy w rzeczywistości wykonywać pracę szybciej, lepiej i dokładniej niż większość firm we własnym zakresie. Robimy to po to, żeby Twoi pracownicy mogli się skupić na bardziej intratnych zadaniach.

Nasza misja

Naszą misją jest dostarczanie najwyższej jakości usług i rozwiązań outsourcingowych zwiększających efektywność pracy oraz oferowanie profesjonalnego wsparcia. Wyróżnia nas szybkie reagowanie na zmiany potrzeb biznesowych odbiorców usług, stały wzrost poziomu jakości obsługi klienta, utrzymanie i doskonalenie infrastruktury technicznej służącej realizacji usług. Podejmowane przez Spółkę działania służą zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji oraz zarządzania usługami, które są zgodne z powszechnie stosowanymi standardami, tj. szeroko pojętą polityką bezpieczeństwa.

Aktywność – naszą zasadą jest to, że rozmawiamy z naszymi Klientami o ich potrzebach. Jesteśmy aktywni i wysoko cenimy kulturę wzajemnego szacunku, bez względu na zajmowane stanowisko, czy pełnione role. Jesteśmy otwarci na opinie i argumenty. Potrafimy słuchać a w naszym działaniu szukamy porozumienia w imię dobrej współpracy i wspólnie realizowanych celów. 

Doradztwo – naszym celem jest doradzanie, poszukiwanie rozwiązań i usprawnień. Nieustannie budujemy kulturę organizacji zorientowaną na innowacyjność i kreatywność. Dysponując potencjałem w postaci zaangażowanych pracowników wierzymy, że nie ma wyzwań, którym nie moglibyśmy sprostać. 

Wizja – naszą wizją i naczelną zasadą jest traktowanie naszej firmy jako wspólnego dobra. Dążymy do tego, by marka BackOffice była szeroko znana jako synonim najwyższych standardów biznesowych. Stawiamy sobie ambitne cele i z determinacją realizujemy je dla dobra spółki, pracowników i Klientów. 

Innowacyjność – naszą zasadą jest kreatywne podejście do każdego wyzwania. Rozumiemy wyzwania i podążamy za nimi, stale się rozwijając i podnosząc swoje kompetencje. Z aprobatą przyjmujemy wszystko co otwiera perspektywy rozwoju naszej firmy i naszych pracowników. 

Ciągły rozwój – naszą zasadą jest rozwój poprzez cele. Doskonale rozumiemy, że największy wysiłek jest niewiele wart, jeśli nie kończy się realizacją celu. Wszystkie nasze działania podejmujemy ze świadomością. Stawiamy sobie jasne cele, wyznaczając parametry sukcesu. 

Otwartość – naszą zasadą jest otwartość i partnerskie podejście do biznesu. Potrafimy wykorzystać informację zwrotną od naszych Klientów. Stawiamy na szczerość i otwartość we wszystkich aspektach prowadzonych przez nas działań. Najważniejszym parametrem naszego sukcesu jest korzyść i satysfakcja Klienta. 

Mobilność – naszą zasadą jest szybkość i mobilność działania. Obsługując Klientów, priorytetowo traktujemy szybkość i mobilność naszego działania. Mamy świadomość, że od naszej reakcji zależy dalsze sprawne działanie systemu a nierzadko również wizerunek naszego Klienta. Dlatego też sprawę mobilności i szybkości działania traktujemy, jako naczelną zasadę naszej firmy.

Konsultanci