Kompleksowa obsługa dokumentów elektronicznych, poczty wychodzącej i przychodzącej.

Oferujemy naszym klientom usługi w zakresie realizacji szczególnych przedsięwzięć m. in. w zakresie obsługi dokumentów elektronicznych, masowej obsługi korespondencji przychodzącej i wychodzącej, wydruków masowych i mailingów, przesyłek lokalnych.

Obsługa korespondencji elektronicznej

Usługi główne:

 • wysyłki elektronicznie dokumentów, tj. faktur elektronicznych, faktur ustrukturyzowanych (KSeF), faktur korygujących, duplikatów faktur, not księgowych, potwierdzeń sald, wezwań do zapłaty, itp.,
 • skanowanie faktur kosztowych i korespondencji przychodzącej, tworzenie rejestrów i zamieszczanie w systemie klienta lub na serwerze szyfrowanym,
 • udzielanie odpowiedzi na seryjne pisma organów ścigania dot. np. mandatów drogowych,
 • obsługa skrzynek e-mailowych do kontaktu z klientami – odpowiadanie na podstawowe e-maile i przekierowywanie bardziej złożonych zapytań do odpowiedniej komórki,
 • credit controlling,
 • opracowanie dokumentów seryjnych do komunikacji z klientami.
 • rejestracja dokumentów w OPTIMA, SAP,  aktualizacja i weryfikacja danych.

Usługi dodatkowe:

 • udostępnienie powierzchni dyskowych do przechowywania plików,
 • archiwizacja plików,
 • przetwarzanie dokumentów OCR (Optical Character Recognition – Optyczne Rozpoznawanie Znaków),
 • inne zadania back office.

Obsługa papierowej poczty wychodzącej

Usługi główne:

 • odbieranie korespondencji z siedziby kontrahenta,
 • przygotowanie książek nadawczych w wersji papierowej i elektronicznej,
 • ważenie, mierzenie i taryfikowanie korespondencji,
 • nanoszenie opłat pocztowych (frankowanie, opłata pobrana, znaczki pocztowe),
 • dostarczanie korespondencji do Urzędu Pocztowego,
 • nadawanie korespondencji w Urzędzie Pocztowym.

Usługi dodatkowe:

 • przygotowanie etykiet adresowych dla kopert bez okienek (konwertowanie i nanoszenie adresów, wydruk, nanoszenie na koperty),
 • ręczne kopertowanie przesyłek,
 • maszynowe składanie korespondencji,
 • ręczne konfekcjonowanie korespondencji (kompletowanie),
 • wyszukiwanie nadanej korespondencji w rejestrze przesyłek wg potrzeb kontrahenta,
 • prowadzenie statystyk pism wychodzących,
 • regulowanie należności korespondencji wychodzącej,
 • szczegółowy podział kosztów obsługi korespondencji wg jednostek kosztowych klienta.

Obsługa papierowej poczty przychodzącej

Usługi główne:

 • odbiór korespondencji ze skrytek pocztowych,
 • potwierdzanie odbioru korespondencji poleconej przez pełnomocnika,
 • segregowanie przesyłek wg życzenia kontrahenta,
 • przygotowanie dzienników pism przychodzących w wersji papierowej i elektronicznej.

Usługi dodatkowe:

 • dostarczanie korespondencji do siedziby klienta,
 • wyszukiwanie w rejestrze przesyłek wg potrzeb kontrahenta,
 • prowadzenie statystyk pism przychodzących,
 • regulowanie należności opłat pocztowych z tyt. zwrotów listów poleconych,
 • obsługa zwrotów listów poleconych,
 • szczegółowy podział kosztów obsługi korespondencji wg jednostek kosztowych klienta.

Zamów bezpłatną wycenę