Polityka prawna

Informacja Ogólna

BackOffice Outsourcing Sp. z o.o. w imieniu swoim udostępnia na stronach internetowych („Strony”) niniejszej witryny internetowej („Witryna”) informacje. Celem stworzenia i funkcjonowania Witryny oraz Stron jest przedstawienie klientom oraz innym zainteresowanym osobom, ogólnych informacji o przedmiocie prowadzonej przez nas działalności. Niniejsza Witryna nie jest przeznaczona dla osób ani podmiotów z obszarów jurysdykcyjnych, w których zabroniona jest dystrybucja informacji zawartych na Stronach. Osoby korzystające z naszej Witryny, są zobowiązane do zbadania we własnym zakresie i przestrzegania istniejących w tej materii prawnych ograniczeń. BackOffice Outsourcing Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo, wedle swojego uznania, do dokonywania, bez uprzedniego powiadomienia, zmian oraz poprawek w treści Witryny, wymiany materiałów i opisów zawartych na Stronach, a także do czasowego lub stałego blokowania dostępu do poszczególnych Stron bądź całej Witryny. Każda z informacji opatrzonych datą jest publikowana tylko i wyłącznie w tej dacie, a BackOffice Outsourcing Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest zobowiązana do uzupełniania lub uaktualniania jakichkolwiek informacji znajdujących sie na Stronach. BackOffice Outsourcing Sp. z o.o. może w każdej chwili, bez wcześniejszego o tym powiadomienia zakończyć bądź zmienić produkt bądź usługę, o której informacja znajduje się na Stronach.

Nie zabieganie ani nie doradzanie

Żadna z treści znajdujących się na niniejszych Stronach nie może być rozumiana jako podstawa kreująca jakikolwiek stosunek zobowiązaniowy. BackOffice Outsourcing Sp. z o.o. nie udziela na Stronach jakichkolwiek porad. BackOffice Outsourcing Sp. z o.o. w informacjach znajdujących się na Stronach nie przedstawia oferty, nie poleca ani nie zachęca.

Prawa autorskie

Niniejsza Witryna i witryny wskazane w informacjach prawnych, w tym jej struktura (struktury) oraz projekty graficzne, stanowią wyłączną własność BackOffice Outsourcing Sp. z o.o. oraz podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r., Nr 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami). Jakiekolwiek kopiowanie Stron czy jej elementów, informacji, tekstów, zdjęć, czy też innych elementów graficznych, jak również znaków towarowych zamieszczonych na Stronach, w celu wykorzystania w całości, części lub w formie zmodyfikowanej w innych serwisach WWW, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uprzedniej pisemnej zgody BackOffice Outsourcing Sp. z o.o., jest zabronione.

Odnośniki

Witryna może zawierać odnośniki (linki) do witryn zarządzanych przez strony trzecie, nie związane z BackOffice Outsourcing Sp. z o.o. Z odnośników do innych zasobów internetowych użytkownik korzysta na własne ryzyko. BackOffice Outsourcing Sp. z o.o. nie odpowiada za informacje wynikające z treści znajdujących się na stronach zarządzanych przez podmioty trzecie.

Sposób korzystania z zawartości Witryny

Poza ściśle określonymi przypadkami, niniejsza Witryna, służy wyłącznie do indywidualnego i osobistego korzystania. Zezwala się na kopiowanie i przechowywanie jednej, bądź większej ilości stron niniejszej Witryny, wyłącznie dla celu przeglądania na komputerze osobistym.

BackOffice Outsourcing Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z Witryny. Nie ponosi również odpowiedzialności za szkody spowodowane przez jakąkolwiek wadę wykonania Stron, błędy, pominięcia lub opóźnienia transmisji danych, wirusy komputerowe lub awarie systemu.