Polityka bezpieczeństwa

Wdrożone normy
PN-EN ISO/IEC 27001:2023-08E
PN-EN ISO/IEC 27002:2023-01E
PN-EN ISO 22301:2020-04P

BackOffice Outsourcing dba o wysoką jakość świadczonych usług w zakresie usług outsourcingowych. Działamy w oparciu o najnowsze rozwiązania informatyczne, które dają nam i naszym Klientom pewność zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa informacji. 

Wdrożona i realizowana w BackOffice Outsourcing Polityka Bezpieczeństwa spełnia wymagania ujęte w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych i rozporządzeniach dotyczących urządzeń i systemów informatycznych wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. 

Polityka Bezpieczeństwa Spółki BackOffice Outsourcing jest realizowana w oparciu o:

  • plany awaryjne działania, zapewniające ciągłe i niezakłócone prowadzenie działalności w siedzibie Spółki
  • plany awaryjne działania, zapewniające ciągłe i niezakłócone prowadzenie działalności w siedzibach Kontrahentów Spółki
  • wewnętrzne rozporządzenia zgodne z polityką bezpieczeństwa
  • szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych
  • ochronę zasobów systemów informatycznych poprzez: blokady firewall i skanery antywirusowe, kontrolę dostępu do zasobów sieciowych (uprawnienia dostępu nadawane przez administratora), identyfikatory i hasła dostępu, rejestrowanie wykonywanych działań na danych osobowych, przestrzeganie procedur niszczenia nośników danych
  • ochronę pomieszczeń biurowych poprzez: monitoring, system alarmowy, ograniczony dostęp osób z zewnątrz do pomieszczeń biurowych.